Technisch advies

Mis je tijd of expertise om (een deel van) de energiegerelateerde aspecten van je bedrijfsvoering uit te werken? Reken op Indea voor technisch advies.

Enkele van onze specialisaties

  • Conceptueel design of optimalisatie van stoominstallatie of condensaatsysteem: met 70 jaar ervaring in stoom zorgen we voor maximaal rendement en een goede werking.
  • Conceptueel design warmtekrachtkoppeling (WKK) en/of warmtepomp: we stemmen je installatie perfect af op de warmtevraag/niveaus van je bedrijf.
  • Elektrificatie wordt een belangrijke pijler in je energietransitie. Als sparring partner geven we technisch advies over welke processen het eerst in aanmerking komen.
  • Energiebalans, stoombalans en onderzoek naar hergebruik van restwarmte leggen de basis voor energiebesparing en de integratie van een WKK en/of warmtepomp.
  • Uit data-analyse blijkt vaak dat energie-efficiëntie varieert van uur tot uur. Dring de controleerbare variatie terug, bespaar energie en verbeter je proces en product.

Hoe we dat praktisch aanpakken?

In nauw overleg voeren we metingen en haalbaarheidsstudies uit. We putten uit ervaring in andere sectoren en vertalen we dat naar technisch advies voor jouw proces/bedrijf.

Indea voor technisch advies: 3 redenen

Bruikbare rapporten

We onderbouwen onze berekeningen en gieten ze in een Excelrapport dat we met jou delen. Verandert er later een parameter? Geen probleem: je past hem zelf aan en kan verder.

Een partner die meedenkt

Sta je voor een complex project met impact op je bedrijfsvoering? Wij denken mee over de beste oplossing voor je bedrijf, geven een second opinion en werken nauw samen met jouw team.

Flexibele samenwerking

Bij complexe projecten verandert er vaak één en ander na de start. Soms raken zelfs de uitgangspunten achterhaald. Geen probleem: we staan graag met de voeten in de modder, maken correcte afspraken en sturen vlot bij.

De start van onze samenwerking?

Vertel wat je nodig hebt. Wij luisteren, stellen de juiste vragen en denken al mee. Project, regie, abonnement en/of interim management: krijg een helder voorstel op maat. Tip: we kiezen bewust voor klanten die tegen 2050 CO2-neutraal willen worden in scope 1 en 2 en stappen willen zetten in scope 3. Ontdek waarom.

Even vrijblijvend overleggen?
Bel 0479 239 009 of
Contacteer ons