Blog

Energiesubsidies netbeheerders 2020

De vernieuwingen van de energieaudits voor Grote Ondernemingen, de deadline voor de tweede ronde van EBO, het puzzelen met budgetten om de rendabele maatregelen te implementeren: er staat momenteel heel wat op stapel op vlak van energieaudits.

Terug

Het uitgelezen moment om een overzicht te maken van de subsidies voor energiebesparende maatregelen, geldig voor investeringen in 2020.

Subsidies distributienetbeheerder

De subsidies van de distributienetbeheerder bestaan uit "standaard" maatregelen – denk aan (dak)isolatie, efficiënte beglazing, energiezuinige verlichting, warmtepompen en zonneboilers – en "maatwerk" dat niet onder die standaardtoepassingen valt, onder de vorm van de REG-steun na energiestudie of energieaudit.

Voor de standaardmaatregelen vraag je de subsidie aan na de realisatie van het project. Kijk de voorwaarden na bij uitvoering, zodat je de subsidie nadien vlot kan aanvragen.

De subsidie "REG-steun na energiestudie of energieaudit" bedraagt tot 25.000 EUR in functie van de berekende besparing. Diverse energiebesparende projecten met een terugverdientijd van +2 jaar komen in aanmerking: omgekeerde osmose, een rookgascondensor voor de stoomketel enz.

Meer info vind je op de website van Fluvius en op die van energiesparen.be.

Subsidies transportnetbeheerder (ELIA)

Voor bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van ELIA zijn bovenstaande subsidies niet van toepassing. ELIA heeft een eigen subsidieprogramma dat bedrijven tot 200.000 EUR subsidie per jaar toekent. 

Elk energiebesparend investeringsproject dat niet meetelt voor groenestroom- of WKK-certificaten komt in aanmerking. Het steunpercentage hangt af van de terugverdientijd (TVT): bij een terugverdientijd van 2 jaar bedraagt dat 10%, om gradueel te stijgen tot 40% bij een terugverdientijd van 5 jaar. Meer info vind je hier.

Let op: de besparing en TVT moeten vooraf berekend worden en de subsidie moet worden goedgekeurd door ELIA voor je de bestelling plaatst.

Andere subsidies voor energiebesparende investeringen ontdek je in dit artikel.

Deel dit op

Dit is een tip van Valérie de Groote

Valérie is industrieel ingenieur met een master in milieuwetenschappen en -technologieën. Haar passie? Als extern energiedeskundige meedenken met energiemanagers en hen ondersteunen zodat zij voluit hun rol kunnen spelen.

Artikels zoals dit in je mailbox?

Schrijf je hier in. Toch niet interessant? Dan schrijf je je eenvoudig uit.

We bewaren de info die je ons doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.