INDEA: Bruikbaar energieadvies voor industriële bedrijven

  Energie is niet meer weg te denken uit het beleid van een industrieel bedrijf. Enerzijds zijn er de verplichtingen vanwege de overheid, anderzijds is er de gestage stijging van de energieprijzen, die meer en meer onomkeerbaar lijkt.

Om deze behoefte in te vullen, werd INDEA opgericht. INDEA focust zich als ingenieursbureau op energiemanagement voor industriële bedrijven.

INDEA beperkt zich daarbij niet tot vrijblijvend advies, maar wil bruikbare oplossingen formuleren. Met expertise rond wetgeving, convenanten, procestoepassingen, decentrale energieproductie, energiemanagement, subsidies, e.d. biedt INDEA een totaaloplossing aan bedrijven. Naast consulting verzorgt INDEA de projectbegeleiding van bij het ontwerp, de installatie, de vergunningsaanvraag, offerteanalyse, de analyse van onderhoudscontracten, werfopvolging tot en met de oplevering. Ook de monitoring na inbedrijfname zit vervat in de scoop van INDEA.