WKK Agfa Gevaert - Presentaties sprekers online

Met meer dan honderd inschrijvingen en een uiterst geïnteresseerd publiek kunnen we deze infonamiddag als geslaagd beschouwen. INDEA dankt van harte Agfa Gevaert en Energik voor de gastvrijheid en organisatie.

Willy Somers van INDEA bracht een kort betoog over het uitzonderlijk rendement van de installatie en de invloed van de warmterecuperatie op de certificaten.

We kunnen dit als volgt kort samenvatten:

- Een hoog rendement van de warmtekrachtinstallatie wordt in de eerste plaats gerealiseerd door valorisatie van álle beschikbare warmte. Verhoging van het rendement geeft aanleiding tot extra certificaten.

- Nuttige toepassingen voor de warmte op hoge en lage temperatuur zijn hiervoor een must. Daarnaast noteren we dat het systeem van de certificaten gevoelig is voor de exergie van de gerecupereerde stromen.

- Tot slot werd aangetoond dat ook bijstook aanleiding geeft tot een verhoging van het aantal certifcaten.

Voor wie er niet bij kon zijn zetten we bij deze de presentaties van de sprekers online. U vindt de slides in de INFORMATIE-rubriek, onder downloads.

 

geschreven door Valérie de Groote op 28-10-07 (12 jaren geleden) in Agenda.

Reageer

Naam
(*)
E-mailadres
(*) wordt niet getoond
Website
Onderwerp
Boodschap