Wat u moet weten over de energiestudie (deel 1)

Als het over energiestudies gaat, dan is INDEA wel een pionier te noemen. Sinds het Besluit energieplanning in voege trad (2004), stellen we als externe energiedeskundige energiestudies en energieplannen op.

Regelmatig nog krijgen we vragen van bedrijven: “We bereiden de milieuvergunningsaanvraag voor een nieuwe (productie)installatie voor, moeten we ook een energiestudie laten opstellen? Hoe berekenen we het primair energieverbruik? Hoeveel is 10 TJ, ...."


Reden genoeg dus om hier in onze blog wat dieper op in te gaan.


  1. 1. Energiestudie: Wat is het?

De term energiestudie komt uit het Besluit energieplanning. Dit zegt dat, “Voor nieuwe inrichtingen met een totaal jaarlijks energiegebruik van tenminste 0,1PJ of bij een wijziging aan een bestaande installatie, die een (primair) meerverbruik van tenminste 10 TJ per jaar met zich meebrengt , moet bij de vergunningsaanvraag een energiestudie gevoegd worden.”
In deze studie moet bewezen worden dat de nieuwe (of gewijzigde) installatie aan bepaalde criteria van energie-efficiëntie voldoet.

Praktisch: een nieuwe installatie geraakt maar vergund als ze voldoende efficiënt is op gebied van energie en het is aan het bedrijf om, in samenwerking met een externe energiedeskundige, aan te tonen dat dit zo is.

 

  1. 2. De installatie ligt op de ontwerptafel – hoeveel energie zal ze verbruiken?

Meten is weten, een waarheid als een koe, maar voor een installatie in ontwerpfase komen we hiermee niet verder. Om het energieverbruik van een nieuwe installatie te kennen, moeten we dus op een andere manier te werk gaan. Hoe dan ook: het resultaat is steeds een schatting!

Hoe kunnen we het verbruik inschatten? Voor een aantal processen zijn kengetallen ter beschikking, die het energieverbruik uitdrukken per geproduceerde hoeveelheid eindproduct. Dit kan bijvoorbeeld in GJ per hectoliter bier zijn, of MWh/ton stoom, noem maar op. Ook uw leverancier van de machines of het procédé kan u kengetallen aanleveren.

Een andere manier is om op basis van geïnstalleerde vermogens, draaiuren en geschatte belastingen tot het verbruik te komen.


  1. 3. Een voorbeeldje: In mijn bedrijf wordt een nieuwe stoomketel geplaatst.

De ketel zal een oude ketel vervangen die 1 ton stoom per uur produceert. Hiervoor hebben we (bij een gemiddelde belasting van 80%) een vermogen van 830 kW nodig. De ketel werkt 5000 uren per jaar.

Rekening houdend met een globaal rendement van 85% bedraagt het aardgasverbruik (COW!) dan:

830 kW x 5000 u/j x 0,80 /0,85 /1000 = 3.941 MWh/jaar

Of omgerekend naar GJ:

3.941 MWh x3600/1000 = 14.188 GJ

Door nogmaals te delen door 1000 bekomen we tot slot het verbruik in Tera-Joule: 14,2 TJ! Voor deze installatie is dus een energiestudie vereist, op voorwaarde dat het totale energieverbruik van het bedrijf groter is dan 0,1 PJ. Dit kan op analoge wijze op basis van de facturen berekend worden.


  1. 4. Goochelen met Giga’s, Tera’s en Peta’s

Waarvoor stond Giga nu weeral? 10 tot de 9, of toch iets anders? Is een Peta groter dan een Tera, of was het omgekeerd? Een handig overzichtje van alle SI-prefixes vindt u op Wikipedia.

Een handige tool om de primaire energieverbruiken te berekenen op basis van de aardgas- en elektriciteitsverbruiken kan u hier ook downloaden van onze website.


  1. 5. Ik heb een energiestudie nodig: en nu?

Ok, we hebben de berekeningen uitgevoerd en hieruit blijkt dat we een energiestudie nodig hebben. Wat nu?

Voor het opstellen van een energiestudie heeft u een externe energiedeskundige nodig. In een volgende blogpost zullen we dieper ingaan op de voorwaarden waaraan deze deskundige moet voldoen, wat zo’n energiestudie nu juist inhoudt en hoe de uitwerking van een energiestudie verloopt. 

geschreven door Valérie de Groote op 11-04-08 (11 jaren geleden) in Wetgeving.

Reageer

Naam
(*)
E-mailadres
(*) wordt niet getoond
Website
Onderwerp
Boodschap