Hoeveel kost 1 ton stoom?

Regelmatig komen surfers op onze website terecht na het "googelen" op de zoekterm "kostprijs 1 ton stoom" of "kost stoom". Omdat google geen pasklaar antwoord op deze vraag beschikbaar heeft, formuleren we er één op deze blog.

Verschillende componenten bepalen de kostprijs van één ton stoom.
De belangrijkste componenten die deel uitmaken van de stoomprijs zijn de brandstofkost (uiteraard) en de kostprijs voor water en de behandeling ervan. Daarnaast moeten ook de kosten voor elektrisch verbruik, afvalwater en onderhoud meegerekend worden. Tot slot is het niet onbelangrijk de afschrijvingskosten van de installatie mee in rekening te brengen.

We merken op dat de wijze van uitbating van de stoomketel mede bepalend is voor het aandeel en de grootte van bovenvermelde componenten. Zo zal een lage retour aan condensaten aanleiding geven tot een hoger waterverbruik, hogere kosten voor waterbehandeling, en ook hogere brandstofkosten, omdat meer suppletiewater moet worden opgewarmd. Zo ook is de kwaliteit van het suppletiewater van belang. Want een hogere geleidbaarheid betekent meer spuien, wat een verlies aan water en energie inhoudt.

Een voorbeeldberekening nemen we deze keer niet op in onze blog, maar wel een handige Excel-tool waarmee u zelf snel aan de slag kunt. Na invulling van de groene velden volgens de parameters die in uw bedrijf gelden krijgt u snel een idee van de kostprijs van 1 ton stoom in uw bedrijf.

Via deze  link kan u de excel-tool downloaden.

geschreven door Valérie de Groote op 18-10-09 (10 jaren geleden) in Techniek, Financieel.

Reacties

re: Hoeveel kost 1 ton stoom?
steven de Jong
we hebben een 600 kg , gasgastookte stoom ketel die een menger van 20 ton (met water) van 20 - naar 85 gr moet verwarmen (ongeisoleerd) wat kost dat nu in geld, ca.
verwarmen duurt ca 3 uur en de massa moet 3 uur op 85 gr gehouden worden
Door steven de Jong 24/01/10 (9 jaren geleden)
re: Hoeveel kost 1 ton stoom?
Valérie de Groote
Geachte,

Meerdere gegevens zijn nodig om deze berekening te maken. U kan in grote lijnen twee manieren toepassen om dit te bepalen:

- Enerzijds wanneer de menger de enige stoomverbruiker is die door de stoomketel bediend wordt:

In dit geval kan u door de kostprijs voor stoomproductie te bepalen, eigenlijk de verwarmingskost van de menger bepalen.
Dit kan u doen aan de hand van de rekentool op onze website. Belangrijk hierbij is wel dat u over minimum één meting beschikt: dit kan het aardgasverbruik zijn van de ketel, het voedingswater naar de ketel, of het stoomdebiet dat de ketel produceert.
Indien u geen van deze meters geïnstalleerd heeft staan kan u eventueel het voedingswaterdebiet meten door middel van een mobiele ultra-soon debietsmeter.

- Wanneer anderszijds de ketel meerdere stoomverbruikers bedient en er geen deelmeting is voor het verbruik van de menger, kan het verbruik van de menger ook berekend worden. Dit is iets minder nauwkeurig en berust op aannames. Volgende verbruiken/verliezen dienen in rekening gebracht te worden.

1. Energie om het water op te warmen (op basis van warmtecapaciteit en aantal batches)
2. Warmteverlies door de wanden van het vat (belangrijk, want niet-geïsoleerd)
3. Warmte om het staal van de reactor op te warmen (belangrijk als de reactor afkoelt tussen twee batches)
4. Door deze waarden nog te delen door het distributierendement (warmteverlies stoomleidingen) en ketelrendement bekomt u de energie-input in MWh aardgas.

Als het een goede tip mag zijn: het isoleren van de menger op 85°C is in ieder geval een aan te raden ingreep. De besparing is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.


Hopend u hiermee reeds van dienst geweest te zijn,

Met vriendelijke groet,


Valérie de Groote
Door Valérie de Groote 18/03/10 (9 jaren geleden)

Reageer

Naam
(*)
E-mailadres
(*) wordt niet getoond
Website
Onderwerp
Boodschap