Hoeveel is 0,1 PJ? - Berekening primair energieverbruik

In het septembernummer van ecoTips gaat Indea onder de titel "175 miljoen euro subsidie voor energie-investeringen, claimt u uw deel?" in op de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende investeringen en duurzame energie.

Zoals beloofd plaatsen we op onze website een calculator waarmee u zelf diverse brandstofstromen kan omrekenen naar primaire energie.

Aardgas

De aardgasfactuur van een bedrijf wordt normaliter uitgedrukt in kWhbvw of MWhbvw. Eerst rekenen we de bovenste verbrandingswaarde (bvw) om naar onderste verbrandingswaarde (ovw) door te vermenigvuldigen met de factor 0,903. Door te vermenigvuldigen met 3600 zetten we "Wattuur" om naar "Joule". Om de getallen hanteerbare te houden werken we in de praktijk met GJ (10^9 J) of PJ (10^15 J).

Elektriciteit

De elektriciteitsfactuur, die is uitgedrukt in kWhsec of MWhsec, wordt omgezet naar primaire energie door een opwekkings- en transportrendement van 40% in rekening te brengen. Daarna volgt zoals bij aardgas de omzetting van "Wattuur" naar "Joule".

Calculator

Via deze link kan u een excel downloaden waarmee u eenvoudig de omzetting van verschillende brandstofstromen naar primair energieverbruik kan maken. Als toemaatje wordt ook de corresponderende CO2-emissie berekend.

geschreven door Valérie de Groote op 30-09-09 (10 jaren geleden) in Algemeen, Energieplan.

Reacties

re: Hoeveel is 0,1 PJ? - Berekening primair energieverbruik
Ledent touw
hoeveel kilowatuur is eigenlijk 1 PJ?
Door Ledent touw 08/07/10 (9 jaren geleden)
re: Hoeveel is 0,1 PJ? - Berekening primair energieverbruik
Valérie de Groote
Geachte,

De omrekening van Watt naar Joule gaat via de volgende formule:

1 Watt = 1 Joule/seconde.

1Wh (Wattuur) is bijgevolg 1 Joule x 3600 seconden/uur
of
1Wh = 3600 Joule
Omgekeerd geldt dus:

1 Joule = 1/3600 Wh of 0,0002778 Wh = 0,0000002778 kWh

Het voorvoegsel Peta staat voor 10 tot de macht 15, of 1000 biljoen (een 1 met 10 nullen).
Hieruit volgt dat:
1PJ = 277.777.778 kWh

Opgelet: in de Vlaamse wetgeving bedoelt men met PJ of GJ dikwijls PJprimair of GJprimair.

Voor aardgas is de omrekening van PJprimair naar kWh (bvw) als volgt:

1 PJprim = 1/3600 x 1.000.000.000.000 / 0,903 kWh
1 PJprim = 307.616.587 kWh aardgas
(0,903 voor omzetting van onderwaarde naar bovenwaarde)

Voor elektriciteit moet rekening gehouden worden met het rendement van de elektriciteitsproductie (gemiddeld 40% in VL).

In dat geval geldt:
1 PJprim = 1/3600 x 1.000.000.000.000 x 0,4 kWh
1 PJprim = 111.111.111 kWh elektriciteit.
Door Valérie de Groote 14/07/10 (9 jaren geleden)

Reageer

Naam
(*)
E-mailadres
(*) wordt niet getoond
Website
Onderwerp
Boodschap